Скорости

Предлагаме Ви три вида скорости, съобразени с изискванията на клиентите ни и пазара на интернет доставка до всеки дом. ОПЕРАТОРЪТ информира потребителите, че предоставя услугата достъп до интернет с гарантирани скорости, със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:
  • 32 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) /    32 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване).
  • 50 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) /    50 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване).
  • 64 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) /    64 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване).
* Скоростта на интернет е представена като Мегабити в секунда, тоест 1Мбит = 128 Кб = 1/8 от 1 Мегабайт (ако имате скорост от 1 Мбит / с ще изтеглите 1 Мегабайт информация от интернет за 8 секунди).
  • При услуга с рекламирани като “гарантирани скорости”, на “сваляне” /download/ и на “качване” /upload/, в Мbps:
– Максимална скорост – 100% от рекламираните скорости; – Минимална скорост – 97% от рекламираните скорости; – Обичайно налична скорост – 100 % от рекламираните скорости;
  • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства; ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;